Ústní rezervace

je nezávazná po dobu pěti pracovních dnů. Podmínkou je uvedení jména klienta a jeho kontaktních údajů. Během ústní rezervace je potřeba uzavřít Rezervační smlouvu.

Písemná rezervace
je závazná a vzniká uzavřením Rezervační smlouvy. Rezervační poplatek činí 100 000 Kč a je součástí kupní ceny domu. Klient uhradí rezervační poplatek do pěti pracovních dnů od uzavření Rezervační smlouvy.

Smlouva o budoucí kupní smlouvě
splátka ve výši 20% z celkové kupní ceny do 14 dnů ode dne uzavření této smlouvy a doplatek celkové kupní ceny po započtení výše zmíněné splátky a rezervačního poplatku do 14 dnů po doručení souhlasu s užíváním stavby.  

Kupní smlouva
přesně specifikuje předmět převodu a jeho cenu a uzavírá se mezi klientem a prodávajícím po kolaudaci a přidělení čísla popisného. Před podpisem Kupní smlouvy klient uhradí doplatek kupní ceny.

Máte dotazy? Kontaktujte nás:

info@domyorechovka.cz

Projekt ŘRD Žehrovice, s.r.o.
Mánesova 1602/56
Praha 2, 120 00