Ústní rezervace

je nezávazná po dobu pěti pracovních dnů. Podmínkou je uvedení jména klienta a jeho kontaktních údajů. Během ústní rezervace je potřeba uzavřít Rezervační smlouvu.

 

Písemná rezervace

je závazná a vzniká uzavřením Rezervační smlouvy. Rezervační poplatek činí 100 000 Kč a je součástí kupní ceny domu. Klient uhradí rezervační poplatek do pěti pracovních dnů od uzavření Rezervační smlouvy.

 

Smlouva o budoucí kupní smlouvě

klient má dvě možnosti splátkového kalendáře.

První možnost je postupné splácení nemovitosti bez navýšení celkové kupní ceny:
1. splátka ve výši 20% z celkové kupní ceny  do 14 dnů ode dne uzavření této smlouvy
2. splátka ve výši 20% z celkové kupní ceny do 14 dnů po dokončení provedení spodní stavby RD
3. splátka ve výši 15% z celkové kupní ceny  do 14 dnů po osazení stropních dílců 1.NP
4. splátka ve výši 15% z celkové kupní ceny do 14 dnů po montáži krovu, položení střešní krytiny, osazení oken a vnějších dveří
5. splátka ve výši 15% z celkové kupní ceny do 14 dnů po provedení hrubých rozvodů vody a elektra
6. doplatek celkové kupní ceny po započtení všech výše zmíněných splátek a rezervačního poplatku do 14 dnů po doručení souhlasu s užíváním stavby

Druhá možnost je úhrada jedné splátky ve výši 20% z celkové kupní ceny do 14 dnů ode dne uzavření této smlouvy a doplatek celkové kupní ceny po započtení výše zmíněné splátky a rezervačního poplatku do 14 dnů po doručení souhlasu s užíváním stavby.  
Při této možnosti splácení se navyšuje celková kupní cena o 5%.

 

Kupní smlouva

přesně specifikuje předmět převodu a jeho cenu a uzavírá se mezi klientem a prodávajícím po kolaudaci a přidělení čísla popisného. Před podpisem Kupní smlouvy klient uhradí doplatek kupní ceny.

Máte dotazy? Kontaktujte nás:
+420 604 404 404
info@domyorechovka.cz

Projekt ŘRD Žehrovice, s.r.o.
Mánesova 1602/56
Praha 2, 120 00